Novinka

Zverejnené: 13.06.2023

SINUS PRO posledné kusy skladom

790.00 €570.00 € s DPH475.00 € bez DPH

Ušetríte 220.00 € (-28%)

Dostupnosť: Skladom TOVAR JE BEŽNE SKLADOM, PREVERTE SI DOSTUPNOSŤ

Doprava zadarmo

Ochrana majetku pred vytopením

Hlavnou funkciou systému Vodostop je ochrana nehnuteľnosti pred vytopením v dôsledku havárie na vodovodnom rozvode. Pre tieto účely Vodostop využíva sledovanie okamžitého prietoku a sledovanie objemu vody odobratej bez prerušenia. Akonáhle jeden z ukazovateľov prekročí užívateľom nastavený limit, Vodostop automaticky uzavrie ventil na prívode vody a zabráni tak vzniku ďalších škôd, ktoré by pritekajúca voda spôsobila. Vodostop umožňuje súčasne kontrolovať prietok studenej aj teplej vody.

 Ochranu pred vytopením dosahuje Vodostop súčinnosťou troch častí:

 1. impulzným prietokomerom, ktorý priebežne meria odber vody a odovzdáva informácie o každom odobratom litre vody,
 2. riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje prichádzajúce informácie a v prípade detekcie havárie ju akusticky a vizuálne signalizuje a dá pokyn na uzavretie prívodu vody,
 3. elektromagnetickým ventilom, ktorý v prípade havárie na pokyn riadiacej jednotky uzavrie prívod vody.

 Ako riadiacia jednotka detekuje haváriu?

 Funkcia č. 1 – objem vody bez prerušenia odberu

Havária je typická trvalým odberom vody. Riadiacia jednotka preto sleduje množstvo vody, ktoré je odoberané bez prerušenia. Akonáhle toto množstvo prekročí užívateľom nastavený limit, považuje tento stav riadiacia jednotka za príznak havárie. Ak kedykoľvek dôjdek prerušeniu odberu vody, počítadlo odobraného množstva sa vynuluje. Napríklad bežná domácnosť súvisle neodoberie viac vody, ako je objem vane (200 až 300 litrov), v prípade sprchy potom 50 až 100 litrov. Vodostop tak zaistí, že v prípade havárie do objektu nevytečú desiatky kubíkov vody, ale iba nastavené množstvo.

Je potrebné zobrať do úvahy, že určitý objem vody obsahujú aj samotné vodovodné rozvody. Ak teda dôjde k havárii a Vodostop po odobratí nastaveného množstva uzavrie prívodný ventil, voda v rozvodoch bude mať samozrejme tendenciu vytiecť. Konkrétny objem vody uniknutej z rozvodov tak bude závisieť aj na mieste havárie a ďalších okolnostiach, napríklad pri havárii bojlera môže uniknúť väčšie množstvo vody, ale stále nebude dosahovať hodnôt niekoľkých kubíkov.

Funkcia č. 2 - okamžitý vysoký prietok

Aby v prípade väčšej havárie nedošlo k odberu celého množstva nastaveného pri Funkcii č. 1, je Vodostop vybavený sledovaním okamžitého prietoku. Akonáhle sa prietok zvýši nad limit nastavený užívateľom, je v priebehu 15 sekúnd signalizovaná havária a uzavrie sa prívod vody. Do objektu tak vytečie len nepatrné množstvo vody.

Funkcia č. 3 - dlhodobé malé úniky

Vodostop je okrem vyššie uvedených funkcií pre detekciu havárií väčšieho rozsahu vybavený aj unikátnou schopnosťou detekovať dlhodobé malé odbery vody, ako sú pretekajúca voda na toalete, kvapkajúci kohútik a pod. Hoci má táto funkcia zmysel predovšetkým pre úsporu vody, môže poslúžiť ajk odhaleniu drobných porúch na vodovodných rozvodoch (v rozsahu od jednotiek litrov za hodinu, podľa typu a citlivosti vodomeru).

 Vlastnosti:

 • chráni nehnuteľnosť pred škodami pri havárii vodovodných rozvodov,
 • detekuje dlhodobé úniky vody (napr. pretekajúca voda na toalete),
 • nebráni v bežnej prevádzke nehnuteľnosti,
 • funkcia blokovania ochrany pri očakávaných veľkých odberoch (napr. napustenie bazénu),
 • nízka spotreba,
 • GSM modul pre odoslanie varovnej SMS,
 • možnosť umiestenia vodomeru a ventilu (24V) do vodomernej šachty,
 • dokáže kontrolovať dva prívody (studená a teplá voda),
 • možnosť ochrany aj v kritickej dobe (noc, víkendy, prázdniny),
 • jednoduchá obsluha,
 • jednoduchá inštalácia, ktorú zvládne Váš inštalatér a elektrikár.

 Vodomer s elektronickým výstupom

Vodomer s elektronickým výstupom (generátorom impulzov) je neoddeliteľnou súčasťou systému Vodostop. Montuje sa na prívodné potrubie za existujúci vodomer tak, aby nebol porušený vodomer slúžiaci potrebám vodární k odpočtom spotrebovanej vody. Vodomer monitoruje prietok vody potrubím a prostredníctvom elektronického výstupu vysiela hodnoty o prietokoch vody do riadiacej jednotky.

 Riadiaca jednotka

Vyhodnocuje prichádzajúce informácie z vodomeru a v prípade detekcie havárie dá pokyn na uzavretie prívodu vody.

 Elektromagnetický uzatvárací ventil

Tretím a rovnako dôležitým konštrukčným prvkom systému Vodostop je elektromagnetický uzatvárací ventil. Inštaluje sa na prívodné potrubie čo najbližšie hlavnému uzáveru vody. Ak riadiaca jednotka vyhodnotí havarijný stav, elektromagnetický uzatvárací ventil na jej pokyn uzavrie prívod vody do vodovodných rozvodov a zabráni tak možným škodám na majetku, ktoré by inak vytekajúca voda spôsobila.
Elektromagnetické uzatváracie ventily sú vyrábané v niekoľkých variantoch:

 • s pozitívnou logikou (NC),
 • s negatívnou logikou (NO),
 • pre vertikálnu montáž,
 • pre horizontálnu montáž,
 • s jednosmerným napájaním 24V, resp. 12V,
 • so striedavým napájaním 230V.

  Obsah balenia

  Rozvodnica s elektronikou (riadiaca jednotka VS2, istič, zdroj 24V DC)     1 ks

  Vodomer Sensus 420 DN 25, nominálny prietok Qn=3,5 m3/h,

  stavebná dĺžka 260 mm, s HRI jednotkou                                                    1 ks

  Guľový nerez ventil 1" s jednočinným pohonom 24V DC, NC nebo NO,

  s manuálnym ovládaním                                                                              1 ks


VODOSTOP
VODOSTOP

Otázka na predajcu

 

Loading

DAJTE O NÁS VEDIEŤ AJ OSTATNÝM

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK